Home

RAAD HET DRUIFJE

 

Hallo allemaal!

Hierbij presenteer ik mezelf het druifje van de maand april & mei!!

Als alledaagse bezigheden werk ik als electrisch monteur voor inpakmachines in de voedingsindustrie. En als ik dan een keer vrije tijd heb dan klus ik graag hier en daar wat en drink ik na afloop graag een biertje met mijn vrienden..

 

Klik hier om verder te lezen en je stem uit te brengen.

CONTACT

 

Voor informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met de voorzitter

Voor informatie over de website of over dit domein kunt u zich wenden tot de webmaster

webmaster@courank.nl

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van jeugdvereniging de Rank is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Courank.nl op enigerlei wijze te verspreiden

Disclaimer

De webredactie van de Courank besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen

 

 

We hebben kortgeleden als bestuur bij elkaar gezeten om het te hebben over de samenstelling van het bestuur voor volgend jaar. Daarin heeft Leonie te kennen gegeven aan het einde van het seizoen te stoppen met haar bestuurswerk. Op de algemene ledenvergadering van D.V. zondag 4 juni zal er voor de vrijgekomen plaats in het bestuur, voor een nieuw bestuurslid gestemd gaan worden. Daarnaast zijn Arie en Liesbeth aftredend en herkiesbaar.

 

Lees de rest van het artikel door hier te klikken!

STAY TUNED! SUBSCRIBE COURANK TV

UPCOMING EVENTS

  • Vrijdag 19 mei

OC Poldersport (18.30u vertrek)

  • Zondag 21 mei

Avond 3 Groepje 7

  • Zaterdag 27 mei

ROJ Veldvoetbal

  • Zondag 28 mei

Geen JV, koffiedrinken

  • Zondag 4 juni

Algemene ledenvergadering

BE PREPARED

Zondag 21 mei

Romeinen 10 : 4 - 21

De gerechtigheid uit het geloof.

4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. 6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, ... lees verder